Online Kongre 05 - 07 Mart 2021

Sözel Bildiri Ödülleri

Sözel Bildiri 1.lik Ödülü
“Ratlarda Fruktoz ile Oluşturulmuş Metabolik Sendrom Modelinde Enalaprilin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Koruyucu Etkisi”
Dr. Bedrettin Orhan*, Dr. Cemal Orhan, Dr. Ayhan Doğukan

Sözel Bildiri 2.lik Ödülü
“Diyabetiklerde ve Diyabetik Periferik Nöropatisi Olanlarda İdrar 6-Sülfatoksimelatonin Düzeyleri”
Dr. Kemal Kurt*, Dr. Ersen Karakılıç, Dr. Fatih Kamış

Sözel Bildiri 3.lük Ödülü
“Speckle Tracking Ekokardiyografi Sklerodermalı Hastalarda Sol ve Sağ Ventriküler Sistolik Disfonksiyonları Öngörebilir mi?”
Dr. Remzi Sarıkaya