Online Kongre 05 - 07 Mart 2021
PB0014 Latent Otoimmün Diyabetle Prezente Olan Otoimmun Poliglandüler Sendrom Vakası Sunan Kişi: Coşkun Ateş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Yazarlar:
Coşkun Ateş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Yasemin Ünsal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Ensar Aydemir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Özen Öz Gül, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Soner Cander, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Canan Ersoy, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Erdinç Ertürk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
PB0017 Proteinürisi Olan Genç Hastada Primer Membranöz Glomerülonefrit Sunan Kişi: Ece Unal Cetin, Emet Devlet Hastanesi, Kütahya Yazarlar:
Ece Unal Cetin, Emet Devlet Hastanesi, Kütahya
Adil Uğur Çetin, Çanakkale Onsekiz Mart University, Department of İnternal Medicine, Çanakkale
PB0021 Teriparatid ile Tedavi Edilen Dirençli Bir Hipokalsemi Vakası Sunan Kişi: Ensar Aydemir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Ensar Aydemir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
Erdinç Ertürk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
Canan Ersoy, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
Soner Cander, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
Özen Öz Gül, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
Yasemin Aydoğan Ünsal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
Coşkun Ateş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
PB0024 Akut Gastroenterite Bağlı Gelişen Otoimmun Hemolitik Anemi ile İlişkili Akut Tubuler Nekroz Sunan Kişi: Mehmet Sezen, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Mehmet Sezen, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Abdülmecit Yıldız, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Mahmut Yavuz, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Kamil Dilek, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Mustafa Güllülü, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Ayşegül Oruç, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Mehmet Fethullah Aydın, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Alparslan Ersoy, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
PB0027 Multipl Epifizer Displazi Olgusunda Osteoporoz Sunan Kişi: Yasemin Aydoğan Ünsal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Yasemin Aydoğan Ünsal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Özen Öz Gül, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Soner Cander, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Canan Ersoy, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Ensar Aydemir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Coşkun Ateş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Erdinç Ertürk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
PB0028 Radyoaktif İyot Tedavisine Sekonder Gelişen Kronik Miyeloid Lösemi Sunan Kişi: Yasemin Aydoğan Ünsal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Yasemin Aydoğan Ünsal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Özen Öz Gül, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Soner Cander, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Canan Ersoy, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Ensar Aydemir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Coşkun Ateş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Oktay Ünsal, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Erdinç Ertürk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
PB0036 Hipoalbüminemiye Bağlı İntestinal Ödem Sunan Kişi: Umut Polat, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi, Kütahya Yazarlar:
Umut Polat, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi, Kütahya
Ece Ünal Çetin, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi, Kütahya
PB0038 Otoimmün Hemolitik Anemi ile Başvuran Hastada Marjinal Zon Lenfoma: Olgu Sunumu Sunan Kişi: Büşra Güner, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA Yazarlar:
Bedrettin Orhan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, BURSA
Tuba Ersal, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, BURSA
Vildan Özkocaman, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, BURSA
Rıdvan Ali, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, BURSA
Fahir Özkalemkaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, BURSA
PB0039 Sjögren Sendromu ile Birliktelik Gösteren Fokal Segmental Glomerüloskleroz Olgu Sunumu Sunan Kişi: Mehmet Sezen, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Mehmet Sezen, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Abdülmecit Yıldız, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Kamil Dilek, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Mustafa Güllülü, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Mahmut Yavuz, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Ayşegül Oruç, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Mehmet Fethullah Aydın, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Alparslan Ersoy, Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
PB0042 Subakut Tiroditli Hastada Tirotoksik Hepatit: Olgu Sunumu Sunan Kişi: Özlem Buluz, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul Yazarlar:
Özlem Buluz, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul
Ayça Zeynep Kutlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
Seçil Arıca, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul
PB0062 Kemikte Langerhans Hücreli Histiositozis Olgu Sunumu Sunan Kişi: Orkide Kutlu, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Yazarlar:
Orkide Kutlu, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Gizem Meral, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Hasan Eruzun, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Özlem Buluz, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul
Ayça Zeynep Kutlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
Deniz Özcan, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Suat Erol Çelik, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
PB0066 Vertebrobaziler Arter Dolikoektazisi Olgu Sunumu Sunan Kişi: Orkide Kutlu, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Yazarlar:
Orkide Kutlu, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Hakan Selçuk, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Özlem Buluz, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul
Ayça Kutlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
PB0068 Lökositoklastik Vaskülit Bulguları ile Ortaya Çıkan Hairy Cell Lösemi Olgusu Sunan Kişi: Ezel Elgün, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Ezel Elgün, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Bedrettin Orhan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Bursa
Belkıs Nihan Coşkun, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı, Bursa
Fahir Özkalemkaş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Bursa
Vildan Özkocaman, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Bursa
Yavuz Pehlivan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı, Bursa
PB0070 Dapagliflozin Kullanımına Bağlı Öglisemik Ketoasidoz Olgu Sunumu Sunan Kişi: Murat Çalapkulu, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniği Yazarlar:
Murat Çalapkulu, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniği
Muhammed Erkam Sencar, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniği
İlknur Öztürk Ünsal, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniği
Hayri Bostan, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniği
Erman Çakal, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniği
PB0071 İdrar Yolu Enfeksiyonu ile Tetiklenen Normokomplementemik Ürtikeryal Vaskülit Olgusu Sunan Kişi: Esra Demir, İstanbul Medipol Üniversitesi Mega Hospital, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul Yazarlar:
Esra Demir, İstanbul Medipol Üniversitesi Mega Hospital, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
Özgül Mustu Koryürek, Turkish Hospital, Dermatoloji Kliniği, Doha-Katar
Onur Tanrıkulu, İstanbul Medipol Üniversitesi Mega Hospital, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
PB0078 Anüri ve Progresif Böbrek Hasarı ile Seyreden Nefrolitiazisin Eşlik Ettiği Polikistik Böbrek Hastalığı Olgu Sunumu Sunan Kişi: Müge Karacakayalılar, Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Yazarlar:
Müge Karacakayalılar, Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları
Selman Candan, Uludağ Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa
Mehmet Çağatay Çiçek, Uludağ Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bursa
Abdülmecit Yıldız, Uludağ Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
PB0080 Blastik Plazmositoid Dendritik Hücreli Neoplazi Nadir Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: İbrahim Ethem Pınar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Neslihan Hazel Saydam, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
İbrahim Ethem Pınar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Tuba Ersal, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Cumali Yalçın, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Bedrettin Orhan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Ömer Candar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Vildan Özkocaman, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Fahir Özkalemkaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
PB0081 İntravasküler Büyük B Hücreli Lenfoma Nadir Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: Ibrahim Ethem Pınar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Kübra Vurat Acar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
İbrahim Ethem Pınar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Tuba Ersal, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Cumali Yalçın, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Bedrettin Orhan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Ömer Candar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Vildan Özkocaman, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Fahir Özkalemkaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
PB0082 Tek Doz Denosumab Sonrası Derin Hipokalsemi ve Hipofosfatemi Gelişen Olgu Sunan Kişi: Buket Erkan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilimdalı Yazarlar:
Buket Erkan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilimdalı
Coşkun Ateş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilimdalı
PB0083 HIV İlişkili Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması Olgu Sunumu Sunan Kişi: N. Gül ADA, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yazarlar:
N. Gül ADA, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Cumali YALÇIN, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Bedrettin ORHAN, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
İbrahim Ethem PINAR, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Tuba ERSAL, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Vildan ÖZKOCAMAN, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Fahir ÖZKALEMKAŞ, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
PB0085 Burried Bumper Sendromu Sunan Kişi: Idris Kurt, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne Yazarlar:
İdris Kurt, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
Hasan Celalettin Ümit, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
Ali Rıza Soylu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
Hüseyin Ahmet Tezel, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
PB0086 Kardiyak Tamponad Akut Karaciğer Hasarının Atlanmaması Gereken Nadir Nedeni Sunan Kişi: Idris Kurt, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne Yazarlar:
İdris Kurt, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
Ali Rıza Soylu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
Hasan Celalettin Ümit, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
Hüseyin Ahmet Tezel, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
PB0087 Nazogastrik Sonda Takılamamasının Beklenmedik Nedeni Zenker Divertikülü Sunan Kişi: Idris Kurt, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne Yazarlar:
İdris Kurt, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
Ali Rıza Soylu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
Hasan Celalettin Ümit, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
Hüseyin Ahmet Tezel, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
PB0088 Farklı Etiyolojilere Sahip Tirotoksikozlu Hastalarda Hematolojik İndekslerin Değerlendirilmesi Bir Vaka Kontrol Çalışması Sunan Kişi: Ece Unal Çetin, Emet Devlet Hastanesi, Kütahya Yazarlar:
Ece Ünal Çetin, Emet Devlet Hastanesi, Kütahya
Adil Uğur Çetin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Çanakkale
Yavuz Beyazıt, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Çanakkale
PB0089 IL 6 İle İlişkili JAK STAT3 Sinyal Yolu Modülasyonunun İnflamatuar Bağırsak Hastalığının Komplikasyonu Olarak Kolon Kanseri Gelişimindeki Rolü Üzerine Bir Meta analiz Sunan Kişi: Ece Unal Çetin, Emet Devlet Hastanesi, Kütahya Yazarlar:
Ece Ünal Çetin, Emet Devlet Hastanesi, Kütahya
Yavuz Beyazıt, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Çanakkale
PB0096 Bilateral Femur Başı Fraktürü ile Komplike Olan, Karbamazepine Sekonder Osteoporoz Olgusu Sunan Kişi: Mehmet Akif Ötegeçeli, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı Yazarlar:
Mehmet Akif Ötegeçeli, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
Kübra Özerik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
Altuğ Güner, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
PB0097 Sistemik Lupus Eritamatozis ve C3 Glomerülopati Birlikteliği Olgu Sunumu Sunan Kişi: Elif Yiğit, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yazarlar:
Elif Yiğit, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Belkıs Nihan Coşkun, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
Zeynep Yılmaz Bozkurt, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
Nihal Lermi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
Altuğ Güner, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
Yavuz Pehlivan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
Hüseyin Ediz Dalkılıç, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
PB0105 Gebelikte Ciddi Hipertrigliseridemi Olgusu Sunan Kişi: Ensar Aydemir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Ensar Aydemir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Burcu Çetin, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Yasemin Ünsal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Coşkun Ateş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Soner Cander, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Özen Öz Gül, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Erdinç Ertürk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Canan Ersoy, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
PB0106 Akut Lösemiyi Taklit Eden Rabdomyosarkomun Kemik İliği Metastazı Olgu Sunumu Sunan Kişi: İbrahim Ethem Pınar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Satı Burcu Çetin, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
İbrahim Ethem Pınar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Tuba Ersal, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Cumali Yalçın, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Bedrettin Orhan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Ömer Candar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Vildan Özkocaman, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Fahir Özkalemkaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
PB0107 Hipofiz Sapı Kesilme Sendromu Olgu Sunumu Sunan Kişi: Merve Nur Akyol, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Merve Nur Akyol, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Ensar Aydemir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Yasemin Ünsal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Coşkun Ateş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Soner Cander, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Özen Öz Gül, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Erdinç Ertürk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Canan Ersoy, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
PB0117 Yoğun Bakım Hemşirelerinde Tükenmişlik Sunan Kişi: Büşra Gürçay, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara Yazarlar:
Büşra Gürçay, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara
Cansu Kesemen, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara
Elif Aktaş, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara
Ülkü Polat, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
PB0118 COVID-19 Pandemi Sürecinin Hemşireler Üzerindeki Psikolojik Etkileri Sunan Kişi: Büşra Gürçay, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara Yazarlar:
Büşra Gürçay, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara
Cansu Kesemen, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara
Elif Aktaş, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara
Ülkü Polat, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
PB0130 Bir Olgu Sunumu Yeni Başvuru Granülomatöz Polianjitis Sunan Kişi: Asuman Sebnem Hacımustafaoğlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Asuman Şebnem Hacımustafaoğlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa
Nihal Lermi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa
Zeynep Yılmaz Bozkurt, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa
Altuğ Güner, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa
Belkıs Nihan Coşkun, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa
Yavuz Pehlivan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa
Ediz Dalkılıç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa
PB0138 COVID Gölgesinde Nedeni Bilinmeyen Ateş Değerlendirmesi Sunan Kişi: Melis Ardic, SBU Bursa Yüksek Ihtisas Sağlık Uygulama Ve Arastırma Merkezi, Ic Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Melis Ardıç, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Mert Türk, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Nizameddin Koca, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
PB0139 Hipertrigliseridemiye Bağlı Rekürren Pankreatit Olgusu Sunan Kişi: Seda Karaaslan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Seda Karaaslan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Ensar Aydemir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
Coşkun Ateş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
Yasemin Aydoğan Ünsal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
Canan Ersoy, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
Özen Öz Gül, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
Soner Cander, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
Erdinç Ertürk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa
PB0144 Otoimmün Poliglandüler Sendrom Tanılı Olguda Premenapozal Osteoporoz Vaka Sunumu Sunan Kişi: Büşra Gürbüz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Büşra Gürbüz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Ensar Aydemir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Coşkun Ateş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Yasemin Ünsal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Özen Öz Gül, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Soner Cander, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Erdinç Ertürk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Canan Ersoy, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
PB0151 Sürrenal Adenomu Taklit Eden Ganglionöroma Olgusu Sunan Kişi: Murat Çalapkulu, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniği Yazarlar:
Murat Çalapkulu, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniği
Muhammed Erkam Sencar, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniği
lknur Öztürk Ünsal, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniği
Hakan Düğer, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniği
Erman Çakal, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniği
PB0152 PET BT ile Tanı Konulan İnfektif Endokardit Olgusu Sunan Kişi: Kübra Özerik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yazarlar:
Kübra Özerik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Mehmet Akif Ötegeçeli, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Şeyda Günay, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Mustafa Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
PB0154 Mediastinal Teratom Zemininde Gelişen Metastatik Enterik Adenokarsinom Sunan Kişi: Yağnur Uzun, Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara Yazarlar:
Yağnur Uzun, Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara
Ceylin Aybike Dağıstan, Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara
Ayşe Eda Fidan, Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara
Kemal Karaman, Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara
Efnan Algın, Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara
Öznur Bal, Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara
PB0159 Nadir Bir Olgu Ana Portal Vene Kitle Basısı Yapan Pankreas Walled Off Nekrozu Sunan Kişi: Seda Karaaslan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Seda Karaaslan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Nurettin Coşkun, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
Enver Dolar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
PB0161 Gebelikte Hipokaleminin Nadir Bir Nedeni Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi Sunan Kişi: Musa Civak, Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara Yazarlar:
Musa Civak, Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
Burak Can Cengiz, Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
İhsan Ateş, Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
PB0163 Primer Rektum Malign Melanom Olgu Sunumu Sunan Kişi: Ezel Elgün, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Ezel Elgün, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Satı Burcu Çetin, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Birol Ocak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Anabilim Dalı, Bursa
Ahmet Bilgehan Şahin, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Anabilim Dalı, Bursa
Adem Deligönül, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Anabilim Dalı, Bursa
PB0172 Enfeksiyon Perdesinin Arkasından Sarkoidozu Tanımak Sunan Kişi: Tuğba İlhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Bursa Yazarlar:
Tuğba İlhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Bursa
Ayten Başak Karaakın Dinar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Bursa
Nizameddin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Bursa
Koray Ayar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Bursa
PB0175 Disleksi ve Sağlık Sunan Kişi: Neslişah Ünal, Bursa Uludağ Üniversitesi Yazarlar:
Neslişah Ünal, Bursa Uludağ Üniversitesi
Hicran Yıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi
PB0177 Diyabetik Hastalarda Deri Bulguları Sunan Kişi: Neslişah Ünal, Bursa Uludağ Üniversitesi Yazarlar:
Neslişah Ünal, Bursa Uludağ Üniversitesi
Hicran Yıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi
PB0178 Hemşirelik Eğitimi ve Stres Sunan Kişi: Yasemin Karacan, Bursa Uludağ Üniversitesi Yazarlar:
Yasemin Karacan, Bursa Uludağ Üniversitesi
Hicran Yıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi
PB0179 Kemoterapiye Bağlı Tat Alma Değişikliği Sunan Kişi: Serkan Budak, Bursa Uludağ Üniversitesi Yazarlar:
Serkan Budak, Bursa Uludağ Üniversitesi
Hicran Yıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi
Rıdvan Bayram, Bursa Uludağ Üniversitesi
PB0180 Mantar Zehirlenmeleri Sunan Kişi: Serkan Budak, Bursa Uludağ Üniversitesi Yazarlar:
Serkan Budak, Bursa Uludağ Üniversitesi
Hicran Yıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi
Rıdvan Bayram, Bursa Uludağ Üniversitesi
PB0181 Sağlık Okuryazarlığı ve Beslenme Sunan Kişi: Serkan Budak, Bursa Uludağ Üniversitesi Yazarlar:
Serkan Budak, Bursa Uludağ Üniversitesi
Hicran Yıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi
Rıdvan Bayram, Bursa Uludağ Üniversitesi
PB0182 Kronik Böbrek Yetmezliği ve Yaşam Kalitesi Sunan Kişi: Rıdvan Bayram, Bursa Uludağ Üniversitesi Yazarlar:
Rıdvan Bayram, Bursa Uludağ Üniversitesi
Hicran Yıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi
PB0183 Diyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Yorgunluk Ve Uyku Sorunları Sunan Kişi: Rıdvan Bayram, Bursa Uludağ Üniversitesi Yazarlar:
Burcu Kavalcı, Bursa Uludağ Üniversitesi
Ayşe Nur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi
Rıdvan Bayram, Bursa Uludağ Üniversitesi
Hicran Yıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi
PB0186 COVID 19 Tanılı Diyabetik Hastada Hemşirelik Bakımı Sunan Kişi: Hülya Ek, Bursa Uludağ Üniversitesi Yazarlar:
Hülya Ek, Bursa Uludağ Üniversitesi
Semure Zengi, Bursa Uludağ Üniversitesi
Hicran Yıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi
Suzan Adalı, Bursa Uludağ Üniversitesi
Özen Öz Gül, Bursa Uludağ Üniversitesi
PB0187 COVID 19 Tanılı Hastada Hemşirelik Bakımı Sunan Kişi: Nazime Akaltun, Bursa Uludağ Üniversitesi Yazarlar:
Nazime Akaltun, Bursa Uludağ Üniversitesi
Hicran Yıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi
Semure Zengi, Bursa Uludağ Üniversitesi
Hanife Aydın, Bursa Uludağ Üniversitesi
Erdem Çubukçu, Bursa Uludağ Üniversitesi