Online Kongre 05 - 07 Mart 2021

Bildiri Gönderimi

Kongreye bildiri gönderimi poster ve sözel bildiri gönderimi şeklinde olacaktır.

Bildiri özetleri online sistem üzerinden toplanacaktır.

Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 25 Ocak 2021 tarihine kadar web sitesinde yer alan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri özetlerinizi Türkçe olarak poster ya da sözlü sunum seçerek kongre sistemine yüklemeniz gerekiyor. Bildirileriniz kabul edilirse Türkçe olarak her durumda kongre kitapçığında yayınlanacaktır.

Bildiri kabul yazılarınız size geldikten sonra Turkish Journal of Internal Medicine (TJIM) dergisine ait linkten (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjim) bildirilerinizi derginin kurallarına (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjim/writing-rules) uygun olarak ingilizce abstract ve ingilizce tam makale metin olarak "short report veya communication" seçeneğini seçerek yüklemeniz (submit article) gerekmektedir.

Bu yüklemeyi gerçekleştirirseniz, kongreye katılımınızı takiben kongre sonrası on-line yazılarınız doi numarası ile ingilizce tam metin olarak TJIM volume 3(suppl.1) sayısında yayımlanacaktır. Derginin tarandığı indekslerde de (Google ScholarIndex Copernicus (under evaluation), ResearchGateSciLitCrossRefResearchBibAsos IndexWorldCatROADTürkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)TURK MEDLINEDRJI (Directory of Research Journals Indexing)) görünecektir.

Bildiri Özetleri Gönderim Kuralları

 • Özetlerin kongre dijital kitabında yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri online olarak gönderilmelidir.
 • Bildiri özetleri amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç bilgilerini kapsayacak ve 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • İngilizce özetler, Turkish Journal of Internal Medicine (TJIM) 2021;3(1Suppl.1)'de online olarak basılacaktır.
 • Kabul edilen bildiri özetleri, Turkish Journal of Internal Medicine dergisinin yazım kurallarına uyularak tam özet şeklinde (short report = kısa rapor) yazılıp (giriş, metot, bulgular, tartışma, kaynaklar) www.tjim.org adresi üzerinden gönderilirse aynı sayıda DOI numarası verilerek basılacaktır. Yazım kurallarına www.tjim.org adresinden ulaşılabilir.
 • Bildirilerde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Online bildiri sistemi üzerinden grafik, tablo gönderimi yapılabilmektedir.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
 • Bildiri kabul yazılarının, indirimli kayıt konaklama tarihinden sonra tebliğ edilmesi durumunda, bildiri sahipleri indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Tek yazarlı yapılacak sözel ve poster sunumlarında, verinin toplandığı merkezdeki çalışma ile ilgili sorumluların, bildirinin tek yazarlı sunulacağına dair yazılı ve imzalı izni gerekmektedir.

Dijital Poster Teknik Özellikleri :

 • PDF olarak 3:4 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Yüksek çözününürlüklü, minimum 1536(en) x 2048(boy) olmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan Dijital E-poster de yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 12 - 22 punto arasında arial ‘dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir sayfaya sığmaz ise aynı ölçülerde ikinci bir sayfa yapılmalı, yapıştırılan resim ve tabloların kalitesi de yüksek olmalıdır.
 • PDF çözünürlüğünde sorun yaşayan bildiri sahipleri isterlerse direk olarak ppt veya pptx uzantılı çalışma dosyalarını da gönderebilirler.
 • PDF yada çalışma dosyaları 05 Şubat 2021 tarihine kadar faika.yapici@burkon.com adresine gönderilmelidir.