Online Kongre 05 - 07 Mart 2021

: 171

Dr. Abdülmecit Yıldız

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 9

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:45-19:45  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Nefroloji Paneli

Dr. Adem Deligönül

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:30-20:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Vaka 1: AntiHER2 Tedavisi Altında Gelişen Kardiyotoksisite

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 7

Dr. Ahmet Ursavaş

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Akciğer Paneli

       : COVID-19 Pandemisi Sonrası Akciğer

 Tarih: 5.03.2021  Saat: 18:45-20:15  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisi Paneli

       : Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gözüyle

Dr. Ahmet Bilgehan Şahin

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:30-20:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Vaka 4: TKI Tedavisi Altında Gelişen Cilt Toksisitesi

Ahmet Seyda Yılmaz

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:30-11:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 1

       : Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Kan Üre Azotu ve Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı ve Ciddiyeti ile İlişkilidir

Ali Erol

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:30-19:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 5

       : COVID-19 Enfeksiyonunda Geriatrik Hastalarda Mortalite: Tek Merkezli Çalışma

       : Dev Hiatal Herniye Bağlı Gelişen Kalp Yetmezliği Olgu Sunumu

Ali Kırık

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 6

       : Tıp Fakültesinde Görevli Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Virüsü Serolojik Testlerinin Kullanım Uygunluğunun Araştırılması

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 9

       : Asemptomatik Safra Taşlarında Kolesistektomi Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması

Dr. Alp İkizler

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 21:30-22:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Nefroloji Semineri

Dr. Alparslan Ersoy

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

Dr. Aslı Görek Dilektaşlı

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Göğüs Hastalıkları Paneli

       : Nefes Darlığı Olan Hastaya Yaklaşım

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Akciğer Paneli

       : COVID-19 Pandemisi Sonrası Akciğer Rehabilitasyonu

Aslı Kurtar Mansıroğlu

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 10

       : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 Yıllık Pulmoner Hipertansiyon Takip Sonuçları

Dr. Aslı Sarandöl

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:00-17:45  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinin Psikolojik Yönleri

       : Pandeminin Psikososyal Etkileri

Dr. Atilla Soran

 Tarih: 5.03.2021  Saat: 18:15-18:45  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Semineri

       : Yüksek Riskli Meme Kanseri Yönetimi

Ayça Gümüşdağ

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 16:00-17:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 4

       : Endovasküler Girişim ile Tedavi Edilen Alt Ekstremite Periferik Arter Hastalarında, CRP/Albümin Oranı ile Uzun Dönem Klinik Sonlanımlar Arasındaki İlişki

Dr. Ayfer Karadakovan

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:00-17:45  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinin Psikolojik Yönleri

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

Aynur Kamburoğlu

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:30-12:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 2

       : Restriktif Kardiyomiyopati Tespit Edilmesiyle Tanı Alan Multipl Miyelom Vakası

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 3

       : Dahiliye Asistanlarında Çoklu Zeka Profili

Dr. Ayşegül Oruç

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:30-20:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Tartışma:

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:30-11:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 1

Ayten Başak Karaakın Dinar

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 6

       : FMF Hastalarında Klinik, Genetik ve Tedavi İlişkili Özelliklerin Cinsiyet Dağılımına Göre Değerlendirilmesi

Dr. Barış Döner

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Geriatri Semineri

       : Yaşlılarda Böbrek Hastalığı

Dr. Bedrettin Orhan

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Koagülasyon Anormallikleri Paneli

       : COVID-19 ve Hiperkoagülabilite

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:30-11:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 1

       : Ratlarda Fruktoz ile Oluşturulmuş Metabolik Sendrom Modelinde Enalaprilin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Koruyucu Etkisi

Dr. Belkıs Nihan Coşkun

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 6

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Romatoloji Paneli

       : Ailevi Akdeniz Ateşi

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:30-19:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 5

       : Akciğer Kanserli Hastalarda Prognostik Biyobelirteçlerin Uzun Dönem Sağkalım Açısından İrdelenmesi

Berfu Korucu

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:30-11:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 1

       : Hemodiyalizde Eritropoez Uyarıcı Ajan Gereksinimine Paraoksonaz-1 Aktivitesinin Katkısı

Beyza Taşkın

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 7

       : Primer Böbrek Kaynaklı Küçük Hücreli Nöroendokrin Karsinom Olgusu

Dr. Birol Ocak

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:30-20:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Vaka 3: TKI Tedavisi Altında Gelişen Proteinüri

Bülent Erdoğan

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 12

       : Obezite Düzeyine Göre Vitamin D ve İnsülin Direnci Arasındaki İlişki

Dr. Bülent Gül

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Geriatri Semineri

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 16:00-17:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 4

Dr. Burcu Yağız

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Romatoloji Paneli

       : Romatoid Artrit

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 12

       : Non-fonksiyonel Adrenal İnsidentaloma Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasında Sayılabilir mi?

Cafer Panç

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 16:00-17:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 4

       : Normal Epikardiyal Koroner Arterli Hastalarda Makrovasküler ve Mikrovasküler Hemodinamikler Arasındaki İlişki

Dr. Canan Ersoy

 Tarih: 5.03.2021  Saat: 20:30-21:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Uydu Sempozyumu 1 / Sanofi Kardiyoloji

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Endokrinoloji Paneli - Böbrek ve Karaciğer Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

Dr. Celaleddin Demircan

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: Genel Dahiliye Paneli - Akılcı İlaç Kullanımı

       : Yaşlıda İlaç Kullanım Özellikleri

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Geriatri Semineri

Dr. Cezmi Akdiş

 Tarih: 5.03.2021  Saat: 18:00-18:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Açılış Oturumu

       : COVID-19 Patogenezi ve İmmun Yanıt

Coşkun Ateş

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 12

       : Obez Hastalarda Vücut Kitle İndekslerine Göre Framingham Risk Skorlarının ve Skoru Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması

Dr. Cumali Yalçın

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:00-18:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Hematoloji Paneli

       : Karaciğer Hastalarında Hematolojik Değişiklikler

Dr. Dane Ediger

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:00-18:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: Alerji Paneli

       : Olgularla İlaç Alerjisine Yaklaşım

Deniz Çelik

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:30-19:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 5

       : Geriatrik Hastaların Solunum Destek Cihazlarına Uyumu ve Sağlık Hizmetlerine Erişebilirliklerinde Yaşadıkları Güçlükler

Dr. Doğan Şen

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Akciğer Paneli

Ece Yiğit

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 10

       : İnfarktüs Sonrası Ventriküler Taşikardi Gözlenen Hastaların 5 Yıllık Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Ece Ünal Çetin

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:30-19:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 5

       : Böbrek Yetmezliği ve Sırt Ağrısı ile Başvuran İleri Yaş Olguda Unutulmaması Gereken Bir Ön Tanı: Multiple Myelom

Hemşire Eda Bozkurt

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

       : Olgu Sunumu

Elif Tuğba Tuncel

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 7

       : Fundik Gland Polipleri; Atipik Bir Vaka

Dr. Emel Yılmaz

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: Enfeksiyon Hastalıkları Paneli - Erişkinde Bağışıklama

       : Pnömokok Aşıları

Ender Eren Özçelik

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 11

       : Böbrek Nakli Alıcılarında Üriner Traktüs Enfeksiyonlarının Retrospektif Analizi

Ender Özgün Çakmak

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 16:00-17:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 4

       : Aspartat Aminotransferaz-Alanin Aminotransferaz (DeRitis) Oranının Akut Dekompanse Kalp Yetersizliği Hastalarında Rehospitalizasyonla ve Prognozla Olan İlişkisi

Ensar Aydemir

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 7

       : Tesadüfen Saptanan Medüller ve Papiller Tiroid Karsinomunun Birlikteliği

Dr. Enver Dolar

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Gastroenteroloji Paneli - COVID-19 ve Sindirim Sistemi

Dr. Erdem Çubukçu

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:30-20:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

Dr. Erdinç Ertürk

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Endokrinoloji Paneli - Böbrek ve Karaciğer Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

Dr. Esra Kazak

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Enfeksiyon Hastalıkları Paneli - Erişkinde Bağışıklama

       : COVID-19 Aşıları

Dr. Esra Uzaslan

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Göğüs Hastalıkları Paneli

       : Uzamış Öksürük: Kronik mi Refrakter mi ?

Dr. Ezgi Demirdöğen

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Koagülasyon Anormallikleri Paneli

       : COVID-19 Pandemisinde Tromboembolik Olaylar ve Antikoagülan Tedaviler

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Göğüs Hastalıkları Paneli

       : Hemoptizide Temel Yaklaşım ve Tanısal İnceleme

Dr. Fahir Özkalemkaş

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:00-18:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Hematoloji Paneli

Fatih Eren

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 7

       : Kolonoskopilerde Erken Başlangıçlı Advanced Kolorektal Neoplazi Prevalansı

Hemşire Fatma Düzgün

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

       : Sağlık Bakım Hizmeti Organizasyonu

Ferhat Işık

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 12

       : Dirençli Hipertansiyonun COVID-19 ile Yatan Hastalarda Mortalite Üzerindeki Etkisi

Dr. Funda Coşkun

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Göğüs Hastalıkları Paneli

       : Akciğer Kaynaklı Göğüs Ağrısı Nedenleri

Dr. Gamze Yerci

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Egzersiz Paneli

       : Evde ve Ofiste Fiziksel Aktive

Dr. Gautam (Jay) Bhave

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 21:30-22:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Nefroloji Semineri

       : Volüm Hastalıkları ve Diüretik Kullanımı

Gökhan Öztürk

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:30-19:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 5

       : Akciğer Tek Lobta İki Adet Dev Kist Hidatik

Göksel Çinier

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 13

       : Düşük Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu Nedeniyle İmplante Edilebilen Kardiyak Defibrilatör Takılmış Diyabetik Hastalarda Uzun Dönem Mortalite Prediktörleri

Dr. Gülfem Elif Çelik

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:00-18:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Alerji Paneli

       : Güncel Astım Tedavisi

Dr. H. Ediz Dalkılıç

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Romatoloji Paneli

Hacer Hicran Mutlu

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 12

       : Obez ve Obez Olmayan Bireylerin Yeme Bağımlılığı Açısından Karşılaştırılması

Dr. Halis Akalın

 Tarih: 5.03.2021  Saat: 18:45-20:15  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisi Paneli

       : Enfeksiyon Uzmanı Gözüyle

Dr. Hamdi Küçük

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 19:15-20:00  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Romatoloji Semineri

Hemşire Hanife Aydın

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

       : Olgu Sunumu

Hazar Harbalıoğlu

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 10

       : ACEF Skoru ile Non-dipper Hipertansiyon Arasındaki İlişki

Dr. Hicran Yıldız

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Riskli Grupların Yönetimi

       : Riskli Gruplarda İlaç Kullanımı

Hemşire Hülya Ek

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Endokrinolojik Hastalıkların Yönetimi

       : COVID-19 Pandemisinde Diyabet Yönetimi ve İnsülin Uygulamaları

Dr. İbrahim Ethem Pınar

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:00-18:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Hematoloji Paneli

       : Böbrek Hastalarında Hematolojik Değişiklikler

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:30-12:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 2

       : Relaps/Refrakter Akut Myeloid Lösemi ve Yüksek Riskli Myelodisplastik Sendromda Venetoclax ve Azasitidin: Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi

Dr. İlknur Gürel

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Enfeksiyon Hastalıkları Paneli - Erişkinde Bağışıklama

İsa Ardahanlı

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 13

       : Yetersiz Glisemik Kontrolü Olan Tip 2 Diyabetli Hastalarda Monoterapiye Eklenen Empagliflozin Ventriküler Repolarizasyon Parametrelerine Olumlu Etki Eder

İsmail Gürbak

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 16:00-17:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 4

       : Efor Testi Sırasında Değişen HS-Troponin T Düzeyleri ile Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

Kemal Kurt

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 13

       : Diyabetiklerde ve Diyabetik Periferik Nöropatisi Olanlarda İdrar 6-Sülfatoksimelatonin Düzeyleri

Koordinatör Kerem Selimoğlu

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

       : Solid Organ Nakli Hazırlığı

Dr. Koray Ayar

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 19:15-20:00  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Romatoloji Semineri

Dr. Kubilay Ukinç

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 20:00-21:00  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Uydu Sempozyumu 4 - Boehringer Ingelheim

       : Empagliflozin / Metformin Fiks Doz Kombinasyonu İle T2DM Tedavisinde Yeni Başlangıçlar: Erken Kombinasyonla Gelen Çoklu Fayda

Kübra Bahat

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 9

       : Helikobakter Pilori Eradikasyonununda Kinolon Bazlı Tedavi Daha mı Etkili?

Dr. Macit Gülten

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Gastroenteroloji Paneli - COVID-19 ve Sindirim Sistemi

       : COVID-19 ve Gastrointestinal Sistem

Mehmet Baysal

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:30-12:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 2

       : Yeni Teşhis Edilen Akut Myeloid Lösemi Hastalarında FLT3 İnhibitörü; Midostaurin Kullanım Deneyimi

Mehmet Göktuğ

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 8

       : Hiponatremi ile Karşımıza Gelen COVID-19 Pnömonisi

Mehmet Güven

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 13

       : Tip 2 Diyabet Hastalarında Mortaliteye Etki Eden Faktörler: C-peptid Düzeyi Mortaliteyi Ön Görebilir mi?

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 7

       : Radyoterapiden Yıllar Sonra Gelişen Metastatik Papiller Tiroid Karsinomu

Dr. Mehmet Karadağ

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Göğüs Hastalıkları Paneli

Mehmet Sezen

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 11

       : Kappa Hafif Zincir Miyelomu: Olgu Sunumu

       : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadavra Böbrek Bekleme Listesinde Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Tedavisi Alan Hastaların Diyalize Başlama Sürelerinin Yıl Olarak Değerlendirilmesi

Dr. Mehmet Usta

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 11

Mehmet Fethullah Aydın

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 11

       : Mantar Zehirlenmesine Bağlı Akut Böbrek Hasarı: Olgu Serisi

       : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadavra Böbrek Bekleyen Hastaların Yıllara Göre Ölüm Oranlarının Cinsiyet, Yaş, Kan Grubu, Diyaliz Türüne Göre Dağılımının Değerlendirilmesi

       : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadavra Böbrek Bekleme Listesindeki Hastaların Cinsiyet, Yaş, Kan Grubu ve Renal Replasman Tedavilerine Göre Değerlendirilmesi

Dr. Mehtap Aslan

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Koagülasyon Anormallikleri Paneli

       : COVID-19 Pandemisinde Aile Hekimi Gözüyle DMAH Tedavisi

Melike Yazıcı

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:30-12:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 2

       : COVID-19 Hastalarının ABO Kan Grubuna Göre Dağılımı

Meriç Oruç

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 3

       : Dopamin Agonist Tedavisi Altındaki Premenopozal Prolaktinomalı Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu

Mert Türk

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 6

       : Romatoid Artrit Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Merve Hafızoğlu

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 13

       : Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Semptom Farkındalığının Değerlendirilmesi

Dr. Metin Güçlü

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 3

Muhammed Süleymanoğlu

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 16:00-17:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 4

       : Prognostik Nütrisyonel İndeks ve Periferik Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

Murat Çalapkulu

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 3

       : Primer Hiperparatiroidi Hastalarında Adenom Ağırlığı ile Biyokimyasal Parametrelerin İlişkisi

Dr. Murat Kıyıcı

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 15:45-16:45  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Uydu Sempozyumu 3 - Abdi İbrahim

       : Fonksiyonel Bağırsak Hastalıklarında Vaka Analizleri: Doğru Tedavi Seçenekleri ile Hastaya Yaklaşım

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Gastroenteroloji Paneli - COVID-19 ve Sindirim Sistemi

       : COVID-19 ve Karaciğer

Murat Selçuk

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 6

       : Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda SYNTAX Skoru ve Huzursuz Bacak Sendromu İlişkisi

Mustafa Can

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 13

       : Akromegali Hastalarında TI-RADS Sınıflamasına Göre Tiroid Nodül Sıklığı ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 3

       : PET/BT Tetkiki Yapılan Hastalarda Saptanan İnsidental Tiroid Nodüllerinde Malignite Oranının Değerlendirilmesi

Mustafa Temizel

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 13

       : Tip 2 Diyabetik Hastalarda Oral Antidiyabetik Tedaviden İnsülin Tedavisine Geçiş Süresi ve Bu Süreyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Dr. Mustafa Varlı

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Egzersiz Paneli

Muzaffer Kahyaoğlu

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 10

       : Hipertansif Hastalarda Trigliserid-glukoz İndeksi ile Subklinik Sol Ventriküler Disfonksiyonu İlişkisi

Hemşire Nazime Akaltun

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

       : Hasta Güvenliği

Nazlı Görmeli Kurt

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 8

       : Hidroksiklorokin-sülfat (HCQ) Tedavisi COVID-19 Hastalarında QTc Uzamasına Neden Olabilir mi?

Nermin Yıldız Koyunsever

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:30-19:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 5

       : COVID-19 Hastalarında Perikardiyal Efüzyon

Dr. Neslihan Yılmaz

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Romatoloji Paneli

       : Sistemik Lupus Eritematozus

Nihal Lermi

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 6

       : Tedavisinde Biyolojik İlaç Kullanılan Enteropatik Artrit (EPA) Tanılı Hastalarımızın Genel Özellikleri

Dr. Nilüfer Avcı

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:30-20:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Tartışma:

Nimet Aktaş

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 9

       : Bir Merkez Deneyimi ile Böbrek Transplantasyon Pratiğinde Terapötik Aferez Kullanımı

Dr. Nizameddin Koca

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Genel Dahiliye Paneli - Akılcı İlaç Kullanımı

       : Yaşlıda Akılcı Vitamin ve Mineral Kullanımı

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 8

Hemşire Nuran Adalı

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

       : Hemşirelik Bakımına Yansımaları

Dr. Oğuz Kaan Ünal

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 13

Oktay Ünsal

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 7

       : Sorafenib Tedavisi Alan Kordoma Tanılı Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Dr. Olgun Deniz

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Egzersiz Paneli

       : Pandemide ve Sonrasında Geriatrik ve Kronik Hastalıklarda Beslenme ve Beslenme Takviyeleri

Ömer Candar

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:30-12:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 2

       : Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastalarda Tek Merkez Deneyimi

Ömer Genç

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 8

       : COVID-19 Hastalarında Hastane İçi Tüm Nedenlere Bağlı Mortaliteyi Tahmin Etmede Alışılmadık Bir Parametre: Prognostik Nutrisyonel İndeks (PNI)

Ömer Kümet

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 6

       : Artmış Serum Romatoid Faktör Seviyeleri ST Segmenti Yüksekliği Olan Miyokard Enfarktüslü Hastalarda No-reflow Fenomenini Öngördürür

Ömer Faruk Akçay

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 11

       : Böbrek Nakli Sonrası CMV Enfeksiyonu: Her CMV Enfeksiyon Epizodu Böbrek Sağ Kalımında Benzer Etkiye Sahip mi?

Ömer Faruk Çırakoğlu

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 16:00-17:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 4

       : Karotis Arter Plak Varlığının Yaşlı Hasta Populasyonunda Predikte Edilmesinde Prognostik Nütrisyonel İndeksin Değerlendirilmesi

Onur Baydar

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:30-11:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 1

       : Non-ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Geçiren ve Diabetes Mellitus Tanısı Olmayan Hastalarda HbA1c ile Kontrasta Bağlı Nefropati Arasındaki İlişki

Orkun Sakar

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 7

       : Regorafenib ile Kontrol Altında Olan Bir Kosta Osteosarkomu Olgusu

Özden Özdemir Başer

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 3

       : Primer Hiperparatiroidide 65 Yaş ve Üstü ile 65 Yaş Altı Hastaların Klinik ve Laboratuvar Sonuçlarında Fark Var mı?

Dr. Özen Öz Gül

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Endokrinolojik Hastalıkların Yönetimi

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Endokrinoloji Paneli - Böbrek ve Karaciğer Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

       : Erken ve Geç Dönem Böbrek Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

Özge Özcan Abacıoğlu

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:30-11:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 1

       : ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüs Hastalarında Perkütan Koroner Girişim Sonrası Gelişen Kontrast Nefropatisi ile Plazma Aterojenite İndeksi Arasındaki İlişki

Özgür Altun

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:30-11:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 1

       : COVID-19 Hastalarında Böbrek Hastalığının Yatış Süresi ve Mortalite ile İlişkisi

Dr. Özgür Akın Oto

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:45-19:45  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Nefroloji Paneli

       : Evre 3 ve 4 Kronik Böbrek Hastalığı Yönetimi

Diyetisyen Özlem Ayaz

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Riskli Grupların Yönetimi

       : Riskli Gruplarda Beslenme

Dr. Özlem Sezen

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Koagülasyon Anormallikleri Paneli

Dr. Pınar Şişman

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Endokrinolojik Hastalıkların Yönetimi

       : COVID-19 Pandemisinde Tiroid Hastalıklarında Tedavi Yönetimi

Rasim Eren Cankurtaran

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 9

       : Orta ve Yüksek Olasılıklı Koledokolitiazis Hastalarında Endosonografi’nin Rolü

Remzi Sarıkaya

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 6

       : Speckle Tracking Ekokardiyografi Sklerodermalı Hastalarda Sol ve Sağ Ventriküler Sistolik Disfonksiyonları Öngörebilir mi?

Dr. Rıdvan Ali

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:00-18:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Hematoloji Paneli

Dr. Seda Pehlivan

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Riskli Grupların Yönetimi

       : Riskli Gruplarda Bağışıklanma

Dr. Sedat Çelikçi

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:30-19:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 5

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Genel Dahiliye Paneli - Akılcı İlaç Kullanımı

       : Yaşlıda Uygunsuz İlaç Kullanımı

Sefa Erdi Ömür

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 16:00-17:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 4

       : Kalp Yetersizliği Bulguları ile Başvuran Hastada Kardiyak Amiloidoz

Dr. Selim Gürel

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Gastroenteroloji Paneli - COVID-19 ve Sindirim Sistemi

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 15:45-16:45  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Uydu Sempozyumu 3 - Abdi İbrahim

Dr. Selim Giray Nak

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Gastroenteroloji Paneli - COVID-19 ve Sindirim Sistemi

       : COVID-19 ve Endoskopik Girişimler

Fizyoterapist Selim Mahmut Günay

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Riskli Grupların Yönetimi

       : Riskli Gruplarda Egzersiz

Dr. Selime Ermurat

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:30-11:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 1

       : Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında (ODPBH) İskemi Modifiye Albumin'in Renal Fonksiyonlar ile İlişkisi

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 19:15-20:00  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Romatoloji Semineri

       : Ne zaman Steriod, Ne zaman Non Steroid

Hemşire Semure Zengi

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

       : Çalışan Güvenliği

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Endokrinolojik Hastalıkların Yönetimi

Sena Tokay Tarhan

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 10

       : Nonalkolik Sirozlu Hastalarda QTc Dispersiyonu ve QTc Süresinin Hastalık Şiddeti ile İlişkisi

Dr. Serdar Kahvecioğlu

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 10

Dr. Serkan Yazici

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:30-20:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Tartışma:

Sertaç Erarslan

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 8

       : Hipertansiyon Tanısı Olan Hastalarda COVID-19 Hastalık Seyrine Etkili Faktörler

       : COVID-19 Enfeksiyonuna Sekonder Gelişen Atipik Hemolitik Üremik Sendrom; Olgu Sunumu

Şevki Konür

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 9

       : Üst Gastrointestinal Sistem Kanama Hastalarında Demografik ve Klinik Özellikler

Şeyda Günay

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 3

       : Bromokriptin Tedavisiyle Kardiyak Fonksiyonlarda İyileşme İzlenen Peripartum Kardiyomiyopati Olgusu

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 10

       : Subklinik Aterosklerozun Serum Endotelin-1 Düzeyi ile Değerlendirilmesi

Dr. Sibel Oyucu Orhan

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:30-20:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Vaka 2: İmmünoterapi Tedavisi Altında Gelişen Hepatit

Dr. Sinem Kıyıcı

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 20:00-21:00  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Uydu Sempozyumu 4 - Boehringer Ingelheim

Dr. Soner Cander

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Endokrinoloji Paneli - Böbrek ve Karaciğer Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

       : Erken ve Geç Dönem Karaciğer Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 13:00-14:00  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Uydu Sempozyumu 2 / Sanofi Diyabet Grubu

       : Stabilitenin Gücü: Toujeo &

Süleyman Çağan Efe

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 16:00-17:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 4

       : Malnütrisyon Skorlarının Sağ Atrial Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 10

       : Malnütrisyon Skorlarının Ambulatuvar Kan Basıncı Ölçümünde Nondipper Paterni Belirlemedeki Değeri

Dr. Suna Avcı

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Geriatri Semineri

       : Kırılgan Yaşlının Yönetimi

Talat Aykut

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 11

       : Nakil Sonrası Donör Spesifik Antikorlardaki Değişim ile Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması

Tolga Düzenli

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:30-12:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 2

       : Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalarında Monosit/HDL Kolesterol Oranının Değerlendirilmesi

Dr. Tuba Ersal

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:00-18:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Hematoloji Paneli

       : Onkoloji Hastalarında Görülen Hematolojik Sorunlar

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:30-12:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 2

Tuba Erürker Öztürk

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 12

       : Karaciğer Kist Hidatik Operasyonu Sonrasında Oluşan Safra Kaçağının Pigtail Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu

Tufan Çınar

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 8

       : COVID-19 Hastalarında Mortaliteyi Tahmin Etmek İçin CHA²DS²-VASc Skorunun Prognostik Performansı: Tek Bir Pandemik Merkez Deneyimi

       : Bilinen Kardiyovasküler Risk Faktörleri Olmayan COVID-19 Hastalarında Kardiyak Troponin Düzeyinin Prognostik Önemi

Dr. Tufan Tükek

 Tarih: 5.03.2021  Saat: 20:30-21:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Uydu Sempozyumu 1 / Sanofi Kardiyoloji

       : Hipertansiyon Tedavisinde Birlikte Daha Güçlü

Tuğba Ocak

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 9

       : Spontan Bakteriyel Peritonit Tanısı Alan Hastaların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri

Tuğba Kula Atik

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 12

       : Mycobacterium Tuberculosis ve Son Yıllarda Önemi Artan Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin İncelenmesi ve İlaç Duyarlılık Testlerinin Retrospektif Analizi

Dr. Tunay Şentürk

 Tarih: 5.03.2021  Saat: 18:45-20:15  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisi Paneli

       : Kardiyoloji Uzmanı Gözüyle

Dr. Turgut Kaçan

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:30-20:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Tartışma:

Dr. Türkkan Evrensel

 Tarih: 5.03.2021  Saat: 18:15-18:45  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Onkoloji Semineri

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:00-17:45  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinin Psikolojik Yönleri

Uğur Ergün

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:30-12:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 2

       : Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsi İşlemi Öncesi Hastalara Verilen Bilgilendirmenin Anksiyeteleri Üzerine Etkisi

Ulviyya Hasanzade

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 17:30-19:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 5

       : Genel Dahiliye Polikliniğine Başvuran Yaşlılarda Polifarmasi ve Potansiyel Uygunsuz İlaç Kullanımı

Umut Karabulut

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:30-12:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 2

       : Miyokardiyal Hasarlanması Olan COVID-19 Hastalarında Lenfosit/CRP Oranı Hastalığın Progresyonunu Predikte Eder mi?

Dr. Vildan Özkocaman

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Koagülasyon Anormallikleri Paneli

Dr. Yaşar Çalışkan

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 18:45-19:45  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Nefroloji Paneli

       : Hipopotasemili Hastanın Yönetimi

Yasemin Aydoğan Ünsal

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 3

       : Malign Feokromasitoma Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Dr. Yasemin Heper

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Enfeksiyon Hastalıkları Paneli - Erişkinde Bağışıklama

       : Grip Aşıları

Dr. Yavuz Ayar

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 10:30-11:45  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 12

Dr. Yavuz Pehlivan

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Romatoloji Paneli

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Riskli Grupların Yönetimi

Yıldız Okuturlar

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 8

       : COVID-19'da Pulmoner Emboli: Vaka Sunumu

Hemşire Zemine Doğrusöz

 Tarih: 6.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

       : Acil Periton Diyalizi

Zeynep Yılmaz Bozkurt

 Tarih: 7.03.2021  Saat: 09:00-10:15  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 6

       : Nötrofil Lenfosit Oranı Ankilozan Spondilit Olgularında Üveit Gelişimi İçin Yeni Bir Belirteç Olabilir mi?