Online Kongre 05 - 07 Mart 2021

: 87

Dr. Abdülmecit Yıldız

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 18:45-19:45  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Nefroloji Paneli

Dr. Adem Deligönül

 Tarih: 07.03.2021  Saat: 09:45-11:00  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 7

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 19:00-20:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Vaka 1: AntiHER2 Tedavisi Altında Gelişen Kardiyotoksisite

Dr. Ahmet Ursavaş

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Akciğer Paneli

       : COVID-19 Pandemisi Sonrası Akciğer

 Tarih: 05.03.2021  Saat: 18:45-20:15  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisi Paneli

       : Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gözüyle

Dr. Ahmet Bilgehan Şahin

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 19:00-20:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Vaka 4: TKI Tedavisi Altında Gelişen Cilt Toksisitesi

Dr. Alp İkizler

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 20:00-21:00  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Nefroloji Semineri

Dr. Alparslan Ersoy

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Riskli Grupların Yönetimi

Dr. Aslı Görek Dilektaşlı

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Göğüs Hastalıkları Paneli

       : Dispne

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Akciğer Paneli

       : COVID-19 Pandemisi Sonrası Akciğer Rehabilitasyonu

Dr. Aslı Sarandöl

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 17:00-17:45  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinin Psikolojik Yönleri

       : Pandeminin Psikososyal Etkileri

Dr. Atilla Soran

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 18:15-18:45  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Semineri

       : Yüksek Riskli Meme Kanseri Yönetimi

Dr. Ayfer Karadakovan

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 17:00-17:45  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinin Psikolojik Yönleri

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

Dr. Ayşegül Oruç

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:45-11:00  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 1

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 19:00-20:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Tartışma:

Dr. Barış Döner

 Tarih: 07.03.2021  Saat: 11:00-12:00  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Geriatri Semineri

       : Yaşlılarda Böbrek Hastalığı

Dr. Bedrettin Orhan

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Koagülasyon Anormallikleri Paneli

       : COVID-19 ve Hiperkoagülabilite

Dr. Belkıs Nihan Coşkun

 Tarih: 07.03.2021  Saat: 09:45-11:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 6

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Romatoloji Paneli

       : Ailevi Akdeniz Ateşi

Dr. Birol Ocak

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 19:00-20:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Vaka 3: TKI Tedavisi Altında Gelişen Proteinüri

Dr. Bülent Gül

 Tarih: 07.03.2021  Saat: 11:00-12:00  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Geriatri Semineri

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 16:00-17:15  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 4

Dr. Burcu Yağız

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Romatoloji Paneli

       : Romatoid Artrit

Dr. Canan Ersoy

 Tarih: 05.03.2021  Saat: 20:30-21:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Uydu Sempozyumu 1 / Sanofi Kardiyoloji

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Endokrinoloji Paneli

Dr. Celaleddin Demircan

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: Genel Dahiliye Paneli

       : Yaşlıda İlaç Kullanım Özellikleri

 Tarih: 07.03.2021  Saat: 11:00-12:00  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Geriatri Semineri

Dr. Cezmi Akdiş

 Tarih: 05.03.2021  Saat: 18:00-18:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Açılış Oturumu

       : COVID-19 Patogenezi ve İmmun Yanıt

Dr. Cumali Yalçın

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 17:00-18:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Hematoloji Paneli

       : Karaciğer Hastalarında Hematolojik Değişiklikler

Dr. Dane Ediger

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 17:00-18:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: Alerji Paneli

       : Olgularla İlaç Alerjisine Yaklaşım

Dr. Doğan Şen

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Akciğer Paneli

Hemşire Eda Bozkurt

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

       : Olgu Sunumu

Dr. Emel Yılmaz

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: Enfeksiyon Hastalıkları Paneli

       : Pnömokok Aşıları

Dr. Enver Dolar

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Gastroenteroloji Paneli

Dr. Erdem Çubukçu

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 19:00-20:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

Dr. Erdinç Ertürk

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Endokrinoloji Paneli

Dr. Esra Kazak

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Enfeksiyon Hastalıkları Paneli

       : COVID-19 Aşıları

Dr. Esra Uzaslan

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Göğüs Hastalıkları Paneli

       : Göğüs Ağrısı

Dr. Ezgi Demirdöğen

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Koagülasyon Anormallikleri Paneli

       : COVID-19 Pandemisinde Tromboembolik Olaylar ve Antikoagülan Tedaviler

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Göğüs Hastalıkları Paneli

       : Hemoptizi

Dr. Fahir Özkalemkaş

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 17:00-18:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Hematoloji Paneli

Hemşire Fatma Düzgün

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

       : Sağlık Bakım Hizmeti Organizasyonu

Dr. Funda Coşkun

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Göğüs Hastalıkları Paneli

       : Öksürük

Dr. Gamze Yerci

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Egzersiz Paneli

       : Evde ve Ofiste Fiziksel Aktive

Dr. Gautam (Jay) Bhave

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 20:00-21:00  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Nefroloji Semineri

       : Volüm Hastalıkları ve Diüretik Kullanımı

Dr. Gülfem Elif Çelik

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 17:00-18:00  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Alerji Paneli

       : Güncel Astım Tedavisi

Dr. H. Ediz Dalkılıç

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Romatoloji Paneli

Dr. Halis Akalın

 Tarih: 05.03.2021  Saat: 18:45-20:15  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisi Paneli

       : Enfeksiyon Uzmanı Gözüyle

Dr. Hamdi Küçük

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 19:15-20:00  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Romatoloji Semineri

Hemşire Hanife Aydın

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

       : Olgu Sunumu

Dr. Hicran Yıldız

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Riskli Grupların Yönetimi

       : Riskli Gruplarda İlaç Kullanımı

Hemşire Hülya Ek

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Endokrinolojik Hastalıkların Yönetimi

       : COVID-19 Pandemisinde Diyabet Yönetimi ve İnsülin Uygulamaları

Dr. İbrahim Ethem Pınar

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 17:00-18:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Hematoloji Paneli

       : Böbrek Hastalarında Hematolojik Değişiklikler

Dr. İlknur Gürel

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Enfeksiyon Hastalıkları Paneli

Koordinatör Kerem Selimoğlu

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

       : Solid Organ Nakli Hazırlığı

Dr. Koray Ayar

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 19:15-20:00  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Romatoloji Semineri

Dr. Macit Gülten

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Gastroenteroloji Paneli

       : COVID-19 ve Gastrointestinal Sistem

Dr. Mehmet Karadağ

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Göğüs Hastalıkları Paneli

Dr. Mehtap Aslan

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Koagülasyon Anormallikleri Paneli

       : COVID-19 Pandemisinde Aile Hekimi Gözüyle DMAH Tedavisi

Dr. Metin Güçlü

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 3

Dr. Murat Kıyıcı

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Gastroenteroloji Paneli

       : COVID-19 ve Karaciğer

Dr. Mustafa Varlı

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Egzersiz Paneli

Hemşire Nazime Akaltun

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

       : Hasta Güvenliği

Dr. Neslihan Yılmaz

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Romatoloji Paneli

       : Sistemik Lupus Eritematozus

Dr. Nilüfer Avcı

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 19:00-20:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Tartışma:

Dr. Nizamettin Koca

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Genel Dahiliye Paneli

       : Yaşlıda Akılcı Vitamin ve Mineral Kullanımı

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:30-12:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 2

Hemşire Nuran Adalı

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

       : Hemşirelik Bakımına Yansımaları

Dr. Olgun Deniz

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Egzersiz Paneli

       : Pandemide ve Sonrasında Geriatrik ve Kronik Hastalıklarda Beslenme ve Beslenme Takviyeleri

Dr. Özen Öz Gül

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Endokrinolojik Hastalıkların Yönetimi

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Endokrinoloji Paneli

       : Erken ve Geç Dönem Böbrek Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

Dr. Özgür Akın Oto

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 18:45-19:45  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Nefroloji Paneli

       : Evre 3 ve 4 Kronik Böbrek Hastalığı Yönetimi

Diyetisyen Özlem Ayaz

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Riskli Grupların Yönetimi

       : Riskli Gruplarda Beslenme

Dr. Özlem Sezen

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Koagülasyon Anormallikleri Paneli

Dr. Pınar Şişman

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Endokrinolojik Hastalıkların Yönetimi

       : COVID-19 Pandemisinde Tiroid Hastalıklarında Tedavi Yönetimi

Dr. Rıdvan Ali

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 17:00-18:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Hematoloji Paneli

Dr. Seda Pehlivan

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Riskli Grupların Yönetimi

       : Riskli Gruplarda Bağışıklanma

Dr. Sedat Çelikçi

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 17:30-18:45  Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 5

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Genel Dahiliye Paneli

       : Yaşlıda Uygunsuz İlaç Kullanımı

Dr. Selim Gürel

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Gastroenteroloji Paneli

Dr. Selim Giray Nak

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Gastroenteroloji Paneli

       : COVID-19 ve Endoskopik Girişimler

Dr. Selime Ermurat

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 19:15-20:00  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Romatoloji Semineri

       : Ne zaman Steriod, Ne zaman Non Steroid

Hemşire Semure Zengi

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 09:00-10:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

       : Çalışan Güvenliği

Dr. Serkan Yazıcı

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 19:00-20:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Tartışma:

Dr. Sibel Oyucu Orhan

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 19:00-20:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Vaka 2: İmmünoterapi Tedavisi Altında Gelişen Hepatit

Dr. Soner Cander

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Endokrinoloji Paneli

       : Erken ve Geç Dönem Karaciğer Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 13:00-14:00  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Uydu Sempozyumu 2 / Sanofi Diyabet Grubu

       : Stabilitenin Gücü: Toujeo & "Hedefte Geçirilen Zaman"ın Önemi

Dr. Suna Avcı

 Tarih: 07.03.2021  Saat: 11:00-12:00  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Geriatri Semineri

       : Kırılgan Yaşlının Yönetimi

Hemşire Suzan Adalı

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 18:00-19:00  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Endokrinolojik Hastalıkların Yönetimi

Dr. Tuba Ersal

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 17:00-18:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Hematoloji Paneli

       : Onkoloji Hastalarında Görülen Hematolojik Sorunlar

 Tarih: 07.03.2021  Saat: 09:45-11:00  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Sözlü Sunum Oturumu 8

Dr. Tufan Tükek

 Tarih: 05.03.2021  Saat: 20:30-21:30  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Uydu Sempozyumu 1 / Sanofi Kardiyoloji

       : Hipertansiyon Tedavisinde Birlikte Daha Güçlü

Fizyoterapist Tülay Korkmaz

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Riskli Grupların Yönetimi

       : Riskli Gruplarda Egzersiz

Dr. Tunay Şentürk

 Tarih: 05.03.2021  Saat: 18:45-20:15  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisi Paneli

       : Kardiyoloji Uzmanı Gözüyle

Dr. Turgut Kaçan

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 19:00-20:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Onkoloji Paneli

       : Tartışma:

Dr. Türkkan Evrensel

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 18:15-18:45  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Onkoloji Semineri

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 17:00-17:45  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinin Psikolojik Yönleri

Dr. Vildan Özkocaman

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 ve Koagülasyon Anormallikleri Paneli

Dr. Yaşar Çalışkan

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 18:45-19:45  Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Nefroloji Paneli

       : Hipopotasemili Hastanın Yönetimi

Dr. Yasemin Heper

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: Enfeksiyon Hastalıkları Paneli

       : Grip Aşıları

Dr. Yavuz Pehlivan

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 14:15-15:30  Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: Romatoloji Paneli

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Oturum Başkanı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

Hemşire Zemine Doğrusöz

 Tarih: 06.03.2021  Saat: 11:00-12:30  Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi   : Konuşmacı

       Oturum Adı: COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

       : Acil Periton Diyalizi