Online Kongre 05 - 07 Mart 2021

Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 42

Açılış Konuşmaları

 Tarih: 05.03.2021

Saat: 17:30-17:45

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Açılış Oturumu

 Tarih: 05.03.2021

Saat: 18:00-18:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Konu ve Konuşmacı: 

COVID-19 Patogenezi ve İmmun Yanıt

Dr. Cezmi Akdiş

Özgeçmiş (TR) Özgeçmiş (EN)

Onkoloji Semineri

 Tarih: 05.03.2021

Saat: 18:15-18:45

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Türkkan Evrensel

Konu ve Konuşmacı: 

Yüksek Riskli Meme Kanseri Yönetimi

Dr. Atilla Soran

COVID-19 Pandemisi Paneli

 Tarih: 05.03.2021

Saat: 18:45-20:15

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Halis Akalın

Konu ve Konuşmacılar: 

Enfeksiyon Uzmanı Gözüyle

Dr. Halis Akalın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gözüyle

Dr. Ahmet Ursavaş

Kardiyoloji Uzmanı Gözüyle

Dr. Tunay Şentürk

Uydu Sempozyumu 1 / Sanofi Kardiyoloji

 Tarih: 05.03.2021

Saat: 20:30-21:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Canan Ersoy

Konu ve Konuşmacı: 

Hipertansiyon Tedavisinde Birlikte Daha Güçlü

Dr. Tufan Tükek

Gastroenteroloji Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Enver Dolar, Dr. Selim Gürel

Konu ve Konuşmacılar: 

COVID-19 ve Gastrointestinal Sistem

Dr. Macit Gülten

COVID-19 ve Karaciğer

Dr. Murat Kıyıcı

COVID-19 ve Endoskopik Girişimler

Dr. Selim Giray Nak

COVID-19 ve Sindirim Sistemi

Göğüs Hastalıkları Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Karadağ

Konu ve Konuşmacılar: 

Uzamış Öksürük: Kronik mi Refrakter mi ?

Dr. Esra Uzaslan

Akciğer Kaynaklı Göğüs Ağrısı Nedenleri

Dr. Funda Coşkun

Nefes Darlığı Olan Hastaya Yaklaşım

Dr. Aslı Görek Dilektaşlı

Hemoptizide Temel Yaklaşım ve Tanısal İnceleme

Dr. Ezgi Demirdöğen

COVID-19 ve Egzersiz Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Varlı

Konu ve Konuşmacılar: 

Pandemide ve Sonrasında Geriatrik ve Kronik Hastalıklarda Beslenme ve Beslenme Takviyeleri

Dr. Olgun Deniz

Evde ve Ofiste Fiziksel Aktive

Dr. Gamze Yerci

COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Fahir Özkalemkaş, Dr. Ayfer Karadakovan

Konu ve Konuşmacılar: 

Sağlık Bakım Hizmeti Organizasyonu

Hemşire Fatma Düzgün

Çalışan Güvenliği

Hemşire Semure Zengi

Hasta Güvenliği

Hemşire Nazime Akaltun

Hemşirelik Bakımına Yansımaları

Hemşire Nuran Adalı

Sözlü Sunum Oturumu 1

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 09:30-11:00

Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Ayşegül Oruç

Konu ve Konuşmacılar: 

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında (ODPBH) İskemi Modifiye Albumin'in Renal Fonksiyonlar ile İlişkisi

Dr. Selime Ermurat

COVID-19 Hastalarında Böbrek Hastalığının Yatış Süresi ve Mortalite ile İlişkisi

Özgür Altun

Thymoquinone Böbrek Fonksiyon Testleri Düzeylerinde Düşüş Yapar mı?

Mustafa Azizoğlu

Ratlarda Fruktoz ile Oluşturulmuş Metabolik Sendrom Modelinde Enalaprilin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Koruyucu Etkisi

Dr. Bedrettin Orhan

Hemodiyalizde Eritropoez Uyarıcı Ajan Gereksinimine Paraoksonaz-1 Aktivitesinin Katkısı

Berfu Korucu

Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Kan Üre Azotu ve Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı ve Ciddiyeti ile İlişkilidir

Ahmet Seyda Yılmaz

Non-ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Geçiren ve Diabetes Mellitus Tanısı Olmayan Hastalarda HbA1c ile Kontrasta Bağlı Nefropati Arasındaki İlişki

Onur Baydar

ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüs Hastalarında Perkütan Koroner Girişim Sonrası Gelişen Kontrast Nefropatisi ile Plazma Aterojenite İndeksi Arasındaki İlişki

Özge Özcan Abacıoğlu

Endokrinoloji Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 11:00-12:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Erdinç Ertürk, Dr. Canan Ersoy

Konu ve Konuşmacılar: 

Erken ve Geç Dönem Böbrek Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

Dr. Özen Öz Gül

Erken ve Geç Dönem Karaciğer Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

Dr. Soner Cander

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

Enfeksiyon Hastalıkları Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 11:00-12:30

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Emel Yılmaz, Dr. İlknur Gürel

Konu ve Konuşmacılar: 

Pnömokok Aşıları

Dr. Emel Yılmaz

Grip Aşıları

Dr. Yasemin Heper

COVID-19 Aşıları

Dr. Esra Kazak

Erişkinde Bağışıklama

COVID-19 Pandemisinde Riskli Grupların Yönetimi

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 11:00-12:30

Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Seda Pehlivan

Konu ve Konuşmacılar: 

Riskli Gruplarda Bağışıklanma

Dr. Seda Pehlivan

Riskli Gruplarda Beslenme

Diyetisyen Özlem Ayaz

Riskli Gruplarda İlaç Kullanımı

Dr. Hicran Yıldız

Riskli Gruplarda Egzersiz

Fizyoterapist Selim Mahmut Günay

Sözlü Sunum Oturumu 2

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 11:30-12:45

Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Tuba Ersal

Konu ve Konuşmacılar: 

Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsi İşlemi Öncesi Hastalara Verilen Bilgilendirmenin Anksiyeteleri Üzerine Etkisi

Uğur Ergün

Relaps/Refrakter Akut Myeloid Lösemi ve Yüksek Riskli Myelodisplastik Sendromda Venetoclax ve Azasitidin: Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi

Dr. İbrahim Ethem Pınar

Yeni Teşhis Edilen Akut Myeloid Lösemi Hastalarında FLT3 İnhibitörü; Midostaurin Kullanım Deneyimi

Mehmet Baysal

Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastalarda Tek Merkez Deneyimi

Ömer Candar

Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalarında Monosit/HDL Kolesterol Oranının Değerlendirilmesi

Tolga Düzenli

COVID-19 Hastalarının ABO Kan Grubuna Göre Dağılımı

Melike Yazıcı

Miyokardiyal Hasarlanması Olan COVID-19 Hastalarında Lenfosit/CRP Oranı Hastalığın Progresyonunu Predikte Eder mi?

Umut Karabulut

Restriktif Kardiyomiyopati Tespit Edilmesiyle Tanı Alan Multipl Miyelom Vakası

Aynur Kamburoğlu

Uydu Sempozyumu 2 / Sanofi Diyabet Grubu

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 13:00-14:00

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Konu ve Konuşmacılar: 

Stabilitenin Gücü: Toujeo &

Dr. Soner Cander

Genel Dahiliye Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 14:15-15:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Celaleddin Demircan

Konu ve Konuşmacılar: 

Yaşlıda İlaç Kullanım Özellikleri

Dr. Celaleddin Demircan

Yaşlıda Uygunsuz İlaç Kullanımı

Dr. Sedat Çelikçi

Yaşlıda Akılcı Vitamin ve Mineral Kullanımı

Dr. Nizameddin Koca

Akılcı İlaç Kullanımı

Romatoloji Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 14:15-15:30

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. H. Ediz Dalkılıç

Konu ve Konuşmacılar: 

Ailevi Akdeniz Ateşi

Dr. Belkıs Nihan Coşkun

Sistemik Lupus Eritematozus

Dr. Neslihan Yılmaz

Romatoid Artrit

Dr. Burcu Yağız

COVID-19 ve Koagülasyon Anormallikleri Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 14:15-15:30

Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Vildan Özkocaman, Dr. Özlem Sezen

Konu ve Konuşmacılar: 

COVID-19 ve Hiperkoagülabilite

Dr. Bedrettin Orhan

COVID-19 Pandemisinde Tromboembolik Olaylar ve Antikoagülan Tedaviler

Dr. Ezgi Demirdöğen

COVID-19 Pandemisinde Aile Hekimi Gözüyle DMAH Tedavisi

Dr. Mehtap Aslan

COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 14:15-15:30

Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Alparslan Ersoy, Dr. Ayfer Karadakovan

Konu ve Konuşmacılar: 

Acil Periton Diyalizi

Hemşire Zemine Doğrusöz

Solid Organ Nakli Hazırlığı

Koordinatör Kerem Selimoğlu

Olgu Sunumu

Hemşire Hanife Aydın

Olgu Sunumu

Hemşire Eda Bozkurt

Sözlü Sunum Oturumu 3

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 14:15-15:30

Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Metin Güçlü

Konu ve Konuşmacılar: 

PET/BT Tetkiki Yapılan Hastalarda Saptanan İnsidental Tiroid Nodüllerinde Malignite Oranının Değerlendirilmesi

Mustafa Can

Primer Hiperparatiroidide 65 Yaş ve Üstü ile 65 Yaş Altı Hastaların Klinik ve Laboratuvar Sonuçlarında Fark Var mı?

Özden Özdemir Başer

Primer Hiperparatiroidi Hastalarında Adenom Ağırlığı ile Biyokimyasal Parametrelerin İlişkisi

Murat Çalapkulu

Dopamin Agonist Tedavisi Altındaki Premenopozal Prolaktinomalı Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu

Meriç Oruç

Bromokriptin Tedavisiyle Kardiyak Fonksiyonlarda İyileşme İzlenen Peripartum Kardiyomiyopati Olgusu

Şeyda Günay

Malign Feokromasitoma Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Yasemin Aydoğan Ünsal

Dahiliye Asistanlarında Çoklu Zeka Profili

Aynur Kamburoğlu

Uydu Sempozyumu 3 - Abdi İbrahim

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 15:45-16:45

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Selim Gürel

Konu ve Konuşmacılar : 

Fonksiyonel Bağırsak Hastalıklarında Vaka Analizleri: Doğru Tedavi Seçenekleri ile Hastaya Yaklaşım

Dr. Murat Kıyıcı

Sözlü Sunum Oturumu 4

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 16:00-17:15

Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Bülent Gül

Konu ve Konuşmacılar: 

Efor Testi Sırasında Değişen HS-Troponin T Düzeyleri ile Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

İsmail Gürbak

Normal Epikardiyal Koroner Arterli Hastalarda Makrovasküler ve Mikrovasküler Hemodinamikler Arasındaki İlişki

Cafer Panç

Prognostik Nütrisyonel İndeks ve Periferik Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

Muhammed Süleymanoğlu

Kalp Yetersizliği Bulguları ile Başvuran Hastada Kardiyak Amiloidoz

Sefa Erdi Ömür

Endovasküler Girişim ile Tedavi Edilen Alt Ekstremite Periferik Arter Hastalarında, CRP/Albümin Oranı ile Uzun Dönem Klinik Sonlanımlar Arasındaki İlişki

Ayça Gümüşdağ

Malnütrisyon Skorlarının Sağ Atrial Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

Süleyman Çağan Efe

Aspartat Aminotransferaz-Alanin Aminotransferaz (DeRitis) Oranının Akut Dekompanse Kalp Yetersizliği Hastalarında Rehospitalizasyonla ve Prognozla Olan İlişkisi

Ender Özgün Çakmak

Karotis Arter Plak Varlığının Yaşlı Hasta Populasyonunda Predikte Edilmesinde Prognostik Nütrisyonel İndeksin Değerlendirilmesi

Ömer Faruk Çırakoğlu

COVID-19 Pandemisinin Psikolojik Yönleri

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 17:00-17:45

Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Türkkan Evrensel, Dr. Ayfer Karadakovan

Konu ve Konuşmacı: 

Pandeminin Psikososyal Etkileri

Dr. Aslı Sarandöl

Alerji Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 17:00-18:00

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Dane Ediger

Konu ve Konuşmacılar: 

Olgularla İlaç Alerjisine Yaklaşım

Dr. Dane Ediger

Güncel Astım Tedavisi

Dr. Gülfem Elif Çelik

Hematoloji Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 17:00-18:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Rıdvan Ali, Dr. Fahir Özkalemkaş

Konu ve Konuşmacılar: 

Onkoloji Hastalarında Görülen Hematolojik Sorunlar

Dr. Tuba Ersal

Böbrek Hastalarında Hematolojik Değişiklikler

Dr. İbrahim Ethem Pınar

Karaciğer Hastalarında Hematolojik Değişiklikler

Dr. Cumali Yalçın

Sözlü Sunum Oturumu 5

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 17:30-19:00

Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Sedat Çelikçi

Konu ve Konuşmacılar: 

Akciğer Kanserli Hastalarda Prognostik Biyobelirteçlerin Uzun Dönem Sağkalım Açısından İrdelenmesi

Dr. Belkıs Nihan Coşkun

Genel Dahiliye Polikliniğine Başvuran Yaşlılarda Polifarmasi ve Potansiyel Uygunsuz İlaç Kullanımı

Ulviyya Hasanzade

Geriatrik Hastaların Solunum Destek Cihazlarına Uyumu ve Sağlık Hizmetlerine Erişebilirliklerinde Yaşadıkları Güçlükler

Deniz Çelik

COVID-19 Enfeksiyonunda Geriatrik Hastalarda Mortalite: Tek Merkezli Çalışma

Ali Erol

COVID-19 Hastalarında Perikardiyal Efüzyon

Nermin Yıldız Koyunsever

Dev Hiatal Herniye Bağlı Gelişen Kalp Yetmezliği Olgu Sunumu

Ali Erol

Akciğer Tek Lobta İki Adet Dev Kist Hidatik

Gökhan Öztürk

Böbrek Yetmezliği ve Sırt Ağrısı ile Başvuran İleri Yaş Olguda Unutulmaması Gereken Bir Ön Tanı: Multiple Myelom

Ece Ünal Çetin

COVID-19 ve Akciğer Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 18:00-19:00

Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Doğan Şen

Konu ve Konuşmacılar: 

COVID-19 Pandemisi Sonrası Akciğer

Dr. Ahmet Ursavaş

COVID-19 Pandemisi Sonrası Akciğer Rehabilitasyonu

Dr. Aslı Görek Dilektaşlı

COVID-19 Pandemisinde Endokrinolojik Hastalıkların Yönetimi

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 18:00-19:00

Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Özen Öz Gül, Hemşire Suzan Adalı

Konu ve Konuşmacılar: 

COVID-19 Pandemisinde Diyabet Yönetimi ve İnsülin Uygulamaları

Hemşire Hülya Ek

COVID-19 Pandemisinde Tiroid Hastalıklarında Tedavi Yönetimi

Dr. Pınar Şişman

Onkoloji Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 18:30-20:00

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Erdem Çubukçu

Konu ve Konuşmacılar: 

Vaka 1: AntiHER2 Tedavisi Altında Gelişen Kardiyotoksisite

Dr. Adem Deligönül

Vaka 2: İmmünoterapi Tedavisi Altında Gelişen Hepatit

Dr. Sibel Oyucu Orhan

Vaka 3: TKI Tedavisi Altında Gelişen Proteinüri

Dr. Birol Ocak

Vaka 4: TKI Tedavisi Altında Gelişen Cilt Toksisitesi

Dr. Ahmet Bilgehan Şahin

Tartışma:

Dr. Turgut Kaçan

Tartışma:

Dr. Nilüfer Avcı

Tartışma:

Dr. Ayşegül Oruç

Tartışma:

Dr. Serkan Yazici

Nefroloji Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 18:45-19:45

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Abdülmecit Yıldız

Konu ve Konuşmacılar: 

Evre 3 ve 4 Kronik Böbrek Hastalığı Yönetimi

Dr. Özgür Akın Oto

Hipopotasemili Hastanın Yönetimi

Dr. Yaşar Çalışkan

Romatoloji Semineri

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 19:15-20:00

Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Koray Ayar, Dr. Hamdi Küçük

Konu ve Konuşmacı: 

Ne zaman Steriod, Ne zaman Non Steroid

Dr. Selime Ermurat

Uydu Sempozyumu 4 - Boehringer Ingelheim

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 20:00-21:00

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Konu ve Konuşmacılar: 

Empagliflozin / Metformin Fiks Doz Kombinasyonu İle T2DM Tedavisinde Yeni Başlangıçlar: Erken Kombinasyonla Gelen Çoklu Fayda

Dr. Kubilay Ukinç

Dr. Sinem Kıyıcı

Nefroloji Semineri

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 21:30-22:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Alp İkizler

Konu ve Konuşmacı: 

Volüm Hastalıkları ve Diüretik Kullanımı

Dr. Gautam (Jay) Bhave

Sözlü Sunum Oturumu 6

 Tarih: 07.03.2021

Saat: 09:00-10:15

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Belkıs Nihan Coşkun

Konu ve Konuşmacılar: 

Nötrofil Lenfosit Oranı Ankilozan Spondilit Olgularında Üveit Gelişimi İçin Yeni Bir Belirteç Olabilir mi?

Zeynep Yılmaz Bozkurt

Tedavisinde Biyolojik İlaç Kullanılan Enteropatik Artrit (EPA) Tanılı Hastalarımızın Genel Özellikleri

Nihal Lermi

FMF Hastalarında Klinik, Genetik ve Tedavi İlişkili Özelliklerin Cinsiyet Dağılımına Göre Değerlendirilmesi

Ayten Başak Karaakın Dinar

Speckle Tracking Ekokardiyografi Sklerodermalı Hastalarda Sol ve Sağ Ventriküler Sistolik Disfonksiyonları Öngörebilir mi?

Remzi Sarıkaya

Artmış Serum Romatoid Faktör Seviyeleri ST Segmenti Yüksekliği Olan Miyokard Enfarktüslü Hastalarda No-reflow Fenomenini Öngördürür

Ömer Kümet

Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda SYNTAX Skoru ve Huzursuz Bacak Sendromu İlişkisi

Murat Selçuk

Romatoid Artrit Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Mert Türk

Tıp Fakültesinde Görevli Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Virüsü Serolojik Testlerinin Kullanım Uygunluğunun Araştırılması

Ali Kırık

Sözlü Sunum Oturumu 7

 Tarih: 07.03.2021

Saat: 09:00-10:15

Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Adem Deligönül

Konu ve Konuşmacılar: 

Sorafenib Tedavisi Alan Kordoma Tanılı Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Oktay Ünsal

Primer Böbrek Kaynaklı Küçük Hücreli Nöroendokrin Karsinom Olgusu

Beyza Taşkın

Tesadüfen Saptanan Medüller ve Papiller Tiroid Karsinomunun Birlikteliği

Ensar Aydemir

Radyoterapiden Yıllar Sonra Gelişen Metastatik Papiller Tiroid Karsinomu

Mehmet Güven

Regorafenib ile Kontrol Altında Olan Bir Kosta Osteosarkomu Olgusu

Orkun Sakar

Kolonoskopilerde Erken Başlangıçlı Advanced Kolorektal Neoplazi Prevalansı

Fatih Eren

Fundik Gland Polipleri; Atipik Bir Vaka

Elif Tuğba Tuncel

Sözlü Sunum Oturumu 8

 Tarih: 07.03.2021

Saat: 09:00-10:15

Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Nizameddin Koca

Konu ve Konuşmacılar: 

COVID-19 Hastalarında Hastane İçi Tüm Nedenlere Bağlı Mortaliteyi Tahmin Etmede Alışılmadık Bir Parametre: Prognostik Nutrisyonel İndeks (PNI)

Ömer Genç

COVID-19 Hastalarında Mortaliteyi Tahmin Etmek İçin CHA²DS²-VASc Skorunun Prognostik Performansı: Tek Bir Pandemik Merkez Deneyimi

Tufan Çınar

Bilinen Kardiyovasküler Risk Faktörleri Olmayan COVID-19 Hastalarında Kardiyak Troponin Düzeyinin Prognostik Önemi

Tufan Çınar

Hipertansiyon Tanısı Olan Hastalarda COVID-19 Hastalık Seyrine Etkili Faktörler

Sertaç Erarslan

Hidroksiklorokin-sülfat (HCQ) Tedavisi COVID-19 Hastalarında QTc Uzamasına Neden Olabilir mi?

Nazlı Görmeli Kurt

Hiponatremi ile Karşımıza Gelen COVID-19 Pnömonisi

Mehmet Göktuğ

COVID-19 Enfeksiyonuna Sekonder Gelişen Atipik Hemolitik Üremik Sendrom; Olgu Sunumu

Sertaç Erarslan

COVID-19'da Pulmoner Emboli: Vaka Sunumu

Yıldız Okuturlar

Sözlü Sunum Oturumu 9

 Tarih: 07.03.2021

Saat: 09:00-10:15

Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Abdülmecit Yıldız

Konu ve Konuşmacılar: 

Bir Merkez Deneyimi ile Böbrek Transplantasyon Pratiğinde Terapötik Aferez Kullanımı

Nimet Aktaş

Asemptomatik Safra Taşlarında Kolesistektomi Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması

Ali Kırık

Orta ve Yüksek Olasılıklı Koledokolitiazis Hastalarında Endosonografi’nin Rolü

Rasim Eren Cankurtaran

Üst Gastrointestinal Sistem Kanama Hastalarında Demografik ve Klinik Özellikler

Şevki Konür

Ülseratif Kolit Aktivite Tayininde Kullanılabilecek Serolojik Belirteçler

İdris Kurt

Spontan Bakteriyel Peritonit Tanısı Alan Hastaların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri

Tuğba Ocak

Helikobakter Pilori Eradikasyonununda Kinolon Bazlı Tedavi Daha mı Etkili?

Kübra Bahat

Sözlü Sunum Oturumu 10

 Tarih: 07.03.2021

Saat: 10:30-11:45

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Serdar Kahvecioğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Malnütrisyon Skorlarının Ambulatuvar Kan Basıncı Ölçümünde Nondipper Paterni Belirlemedeki Değeri

Süleyman Çağan Efe

ACEF Skoru ile Non-dipper Hipertansiyon Arasındaki İlişki

Hazar Harbalıoğlu

Hipertansif Hastalarda Trigliserid-glukoz İndeksi ile Subklinik Sol Ventriküler Disfonksiyonu İlişkisi

Muzaffer Kahyaoğlu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 Yıllık Pulmoner Hipertansiyon Takip Sonuçları

Aslı Kurtar Mansıroğlu

Subklinik Aterosklerozun Serum Endotelin-1 Düzeyi ile Değerlendirilmesi

Şeyda Günay

Nonalkolik Sirozlu Hastalarda QTc Dispersiyonu ve QTc Süresinin Hastalık Şiddeti ile İlişkisi

Sena Tokay Tarhan

Primer Perkütan Girişim ile Tedavi Edilen ST-segment Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Hastalarında Serum D Vitamini Düzeyi ile TIMI Akım Hızı, ST-segment Rezolüsyonu, Miyokardiyal BUSH Grade Arasındaki İlişki

Müjdat Aktaş

İnfarktüs Sonrası Ventriküler Taşikardi Gözlenen Hastaların 5 Yıllık Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Ece Yiğit

Sözlü Sunum Oturumu 11

 Tarih: 07.03.2021

Saat: 10:30-11:45

Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Usta

Konu ve Konuşmacılar: 

Nakil Sonrası Donör Spesifik Antikorlardaki Değişim ile Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması

Talat Aykut

Böbrek Nakli Sonrası CMV Enfeksiyonu: Her CMV Enfeksiyon Epizodu Böbrek Sağ Kalımında Benzer Etkiye Sahip mi?

Ömer Faruk Akçay

Kappa Hafif Zincir Miyelomu: Olgu Sunumu

Mehmet Sezen

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadavra Böbrek Bekleme Listesinde Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Tedavisi Alan Hastaların Diyalize Başlama Sürelerinin Yıl Olarak Değerlendirilmesi

Mehmet Sezen

Böbrek Nakli Alıcılarında Üriner Traktüs Enfeksiyonlarının Retrospektif Analizi

Ender Eren Özçelik

Mantar Zehirlenmesine Bağlı Akut Böbrek Hasarı: Olgu Serisi

Mehmet Fethullah Aydın

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadavra Böbrek Bekleyen Hastaların Yıllara Göre Ölüm Oranlarının Cinsiyet, Yaş, Kan Grubu, Diyaliz Türüne Göre Dağılımının Değerlendirilmesi

Mehmet Fethullah Aydın

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadavra Böbrek Bekleme Listesindeki Hastaların Cinsiyet, Yaş, Kan Grubu ve Renal Replasman Tedavilerine Göre Değerlendirilmesi

Mehmet Fethullah Aydın

Sözlü Sunum Oturumu 12

 Tarih: 07.03.2021

Saat: 10:30-11:45

Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Yavuz Ayar

Konu ve Konuşmacılar: 

Dirençli Hipertansiyonun COVID-19 ile Yatan Hastalarda Mortalite Üzerindeki Etkisi

Ferhat Işık

Karaciğer Kist Hidatik Operasyonu Sonrasında Oluşan Safra Kaçağının Pigtail Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu

Tuba Erürker Öztürk

Obez Hastalarda Vücut Kitle İndekslerine Göre Framingham Risk Skorlarının ve Skoru Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması

Coşkun Ateş

Obez ve Obez Olmayan Bireylerin Yeme Bağımlılığı Açısından Karşılaştırılması

Hacer Hicran Mutlu

Obezite Düzeyine Göre Vitamin D ve İnsülin Direnci Arasındaki İlişki

Bülent Erdoğan

Non-fonksiyonel Adrenal İnsidentaloma Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasında Sayılabilir mi?

Dr. Burcu Yağız

Mycobacterium Tuberculosis ve Son Yıllarda Önemi Artan Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin İncelenmesi ve İlaç Duyarlılık Testlerinin Retrospektif Analizi

Tuğba Kula Atik

Sözlü Sunum Oturumu 13

 Tarih: 07.03.2021

Saat: 10:30-11:45

Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Oğuz Kaan Ünal

Konu ve Konuşmacılar: 

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Semptom Farkındalığının Değerlendirilmesi

Merve Hafızoğlu

Yetersiz Glisemik Kontrolü Olan Tip 2 Diyabetli Hastalarda Monoterapiye Eklenen Empagliflozin Ventriküler Repolarizasyon Parametrelerine Olumlu Etki Eder

İsa Ardahanlı

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Oral Antidiyabetik Tedaviden İnsülin Tedavisine Geçiş Süresi ve Bu Süreyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Mustafa Temizel

Tip 2 Diyabet Hastalarında Mortaliteye Etki Eden Faktörler: C-peptid Düzeyi Mortaliteyi Ön Görebilir mi?

Mehmet Güven

Düşük Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu Nedeniyle İmplante Edilebilen Kardiyak Defibrilatör Takılmış Diyabetik Hastalarda Uzun Dönem Mortalite Prediktörleri

Göksel Çinier

Diyabetiklerde ve Diyabetik Periferik Nöropatisi Olanlarda İdrar 6-Sülfatoksimelatonin Düzeyleri

Kemal Kurt

Akromegali Hastalarında TI-RADS Sınıflamasına Göre Tiroid Nodül Sıklığı ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi

Mustafa Can

Geriatri Semineri

 Tarih: 07.03.2021

Saat: 11:00-12:00

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Celaleddin Demircan, Dr. Bülent Gül

Konu ve Konuşmacılar: 

Kırılgan Yaşlının Yönetimi

Dr. Suna Avcı

Yaşlılarda Böbrek Hastalığı

Dr. Barış Döner