Online Kongre 05 - 07 Mart 2021

Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 37

Açılış Konuşmaları

 Tarih: 05.03.2021

Saat: 17:30-17:45

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Açılış Oturumu

 Tarih: 05.03.2021

Saat: 18:00-18:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Konu ve Konuşmacı: 

COVID-19 Patogenezi ve İmmun Yanıt

Dr. Cezmi Akdiş

COVID-19 Pandemisi Paneli

 Tarih: 05.03.2021

Saat: 18:45-20:15

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Halis Akalın

Konu ve Konuşmacılar: 

Enfeksiyon Uzmanı Gözüyle

Dr. Halis Akalın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gözüyle

Dr. Ahmet Ursavaş

Kardiyoloji Uzmanı Gözüyle

Dr. Tunay Şentürk

Uydu Sempozyumu 1 / Sanofi Kardiyoloji

 Tarih: 05.03.2021

Saat: 20:30-21:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Canan Ersoy

Konu ve Konuşmacı: 

Hipertansiyon Tedavisinde Birlikte Daha Güçlü

Dr. Tufan Tükek

Gastroenteroloji Paneli

COVID-19 ve Sindirim Sistemi

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Enver Dolar, Dr. Selim Gürel

Konu ve Konuşmacılar: 

COVID-19 ve Gastrointestinal Sistem

Dr. Macit Gülten

COVID-19 ve Karaciğer

Dr. Murat Kıyıcı

COVID-19 ve Endoskopik Girişimler

Dr. Selim Giray Nak

Göğüs Hastalıkları Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Karadağ

Konu ve Konuşmacılar: 

Göğüs Ağrısı

Dr. Esra Uzaslan

Öksürük

Dr. Funda Coşkun

Dispne

Dr. Aslı Görek Dilektaşlı

Hemoptizi

Dr. Ezgi Demirdöğen

COVID-19 ve Egzersiz Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Varlı

Konu ve Konuşmacılar: 

Pandemide ve Sonrasında Geriatrik ve Kronik Hastalıklarda Beslenme ve Beslenme Takviyeleri

Dr. Olgun Deniz

Evde ve Ofiste Fiziksel Aktive

Dr. Gamze Yerci

COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Fahir Özkalemkaş, Dr. Ayfer Karadakovan

Konu ve Konuşmacılar: 

Sağlık Bakım Hizmeti Organizasyonu

Hemşire Fatma Düzgün

Çalışan Güvenliği

Hemşire Semure Zengi

Hasta Güvenliği

Hemşire Nazime Akaltun

Hemşirelik Bakımına Yansımaları

Hemşire Nuran Adalı

Sözlü Sunum Oturumu 1

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 09:45-11:00

Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Ayşegül Oruç

Konu ve Konuşmacılar: 

Endokrinoloji Paneli

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 11:00-12:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Erdinç Ertürk, Dr. Canan Ersoy

Konu ve Konuşmacılar: 

Erken ve Geç Dönem Böbrek Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

Dr. Özen Öz Gül

Erken ve Geç Dönem Karaciğer Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi

Dr. Soner Cander

Enfeksiyon Hastalıkları Paneli

Erişkinde Bağışıklama

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 11:00-12:30

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Emel Yılmaz, Dr. İlknur Gürel

Konu ve Konuşmacılar: 

Pnömokok Aşıları

Dr. Emel Yılmaz

Grip Aşıları

Dr. Yasemin Heper

COVID-19 Aşıları

Dr. Esra Kazak

COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 11:00-12:30

Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Yavuz Pehlivan, Dr. Ayfer Karadakovan

Konu ve Konuşmacılar: 

Acil Periton Diyalizi

Hemşire Zemine Doğrusöz

Solid Organ Nakli Hazırlığı

Koordinatör Kerem Selimoğlu

Olgu Sunumu

Hemşire Hanife Aydın

Olgu Sunumu

Hemşire Eda Bozkurt

Sözlü Sunum Oturumu 2

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 11:30-12:45

Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Nizamettin Koca

Konu ve Konuşmacılar: 

Uydu Sempozyumu 2 / Sanofi Diyabet Grubu

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 13:00-14:00

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Konu ve Konuşmacılar: 

Stabilitenin Gücü: Toujeo & "Hedefte Geçirilen Zaman"ın Önemi

Dr. Soner Cander

Genel Dahiliye Paneli

Akılcı İlaç Kullanımı

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 14:15-15:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Celaleddin Demircan

Konu ve Konuşmacılar: 

Yaşlıda İlaç Kullanım Özellikleri

Dr. Celaleddin Demircan

Yaşlıda Uygunsuz İlaç Kullanımı

Dr. Sedat Çelikçi

Yaşlıda Akılcı Vitamin ve Mineral Kullanımı

Dr. Nizamettin Koca

Romatoloji Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 14:15-15:30

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. H. Ediz Dalkılıç, Dr. Yavuz Pehlivan

Konu ve Konuşmacılar: 

Ailevi Akdeniz Ateşi

Dr. Belkıs Nihan Coşkun

Sistemik Lupus Eritematozus

Dr. Neslihan Yılmaz

Romatoid Artrit

Dr. Burcu Yağız

COVID-19 ve Koagülasyon Anormallikleri Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 14:15-15:30

Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Vildan Özkocaman, Dr. Özlem Sezen

Konu ve Konuşmacılar: 

COVID-19 ve Hiperkoagülabilite

Dr. Bedrettin Orhan

COVID-19 Pandemisinde Tromboembolik Olaylar ve Antikoagülan Tedaviler

Dr. Ezgi Demirdöğen

COVID-19 Pandemisinde Aile Hekimi Gözüyle DMAH Tedavisi

Dr. Mehtap Aslan

COVID-19 Pandemisinde Riskli Grupların Yönetimi

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 14:15-15:30

Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Alparslan Ersoy, Dr. Seda Pehlivan

Konu ve Konuşmacılar: 

Riskli Gruplarda Bağışıklanma

Dr. Seda Pehlivan

Riskli Gruplarda Beslenme

Diyetisyen Özlem Ayaz

Riskli Gruplarda İlaç Kullanımı

Dr. Hicran Yıldız

Riskli Gruplarda Egzersiz

Fizyoterapist Tülay Korkmaz

Sözlü Sunum Oturumu 3

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 14:15-15:30

Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Metin Güçlü

Konu ve Konuşmacılar: 

Uydu Sempozyumu 3 - Abdiibrahim

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 15:45-16:45

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: 

Konu ve Konuşmacılar: 

Sözlü Sunum Oturumu 4

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 16:00-17:15

Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Bülent Gül

Konu ve Konuşmacılar: 

COVID-19 Pandemisinin Psikolojik Yönleri

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 17:00-17:45

Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Türkkan Evrensel, Dr. Ayfer Karadakovan

Konu ve Konuşmacı: 

Pandeminin Psikososyal Etkileri

Dr. Aslı Sarandöl

Alerji Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 17:00-18:00

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Dane Ediger

Konu ve Konuşmacılar: 

Olgularla İlaç Alerjisine Yaklaşım

Dr. Dane Ediger

Güncel Astım Tedavisi

Dr. Gülfem Elif Çelik

Hematoloji Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 17:00-18:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Rıdvan Ali, Dr. Fahir Özkalemkaş

Konu ve Konuşmacılar: 

Onkoloji Hastalarında Görülen Hematolojik Sorunlar

Dr. Tuba Ersal

Böbrek Hastalarında Hematolojik Değişiklikler

Dr. İbrahim Ethem Pınar

Karaciğer Hastalarında Hematolojik Değişiklikler

Dr. Cumali Yalçın

Sözlü Sunum Oturumu 5

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 17:30-18:45

Salon: E Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Sedat Çelikçi

Konu ve Konuşmacılar: 

COVID-19 ve Akciğer Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 18:00-19:00

Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Doğan Şen

Konu ve Konuşmacılar: 

COVID-19 Pandemisi Sonrası Akciğer

Dr. Ahmet Ursavaş

COVID-19 Pandemisi Sonrası Akciğer Rehabilitasyonu

Dr. Aslı Görek Dilektaşlı

COVID-19 Pandemisinde Endokrinolojik Hastalıkların Yönetimi

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 18:00-19:00

Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Özen Öz Gül, Hemşire Suzan Adalı

Konu ve Konuşmacılar: 

COVID-19 Pandemisinde Diyabet Yönetimi ve İnsülin Uygulamaları

Hemşire Hülya Ek

COVID-19 Pandemisinde Tiroid Hastalıklarında Tedavi Yönetimi

Dr. Pınar Şişman

Onkoloji Semineri

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 18:15-18:45

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Türkkan Evrensel

Konu ve Konuşmacı: 

Yüksek Riskli Meme Kanseri Yönetimi

Dr. Atilla Soran

Nefroloji Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 18:45-19:45

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Abdülmecit Yıldız

Konu ve Konuşmacılar: 

Evre 3 ve 4 Kronik Böbrek Hastalığı Yönetimi

Dr. Özgür Akın Oto

Hipopotasemili Hastanın Yönetimi

Dr. Yaşar Çalışkan

Onkoloji Paneli

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 19:00-20:30

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Erdem Çubukçu

Konu ve Konuşmacılar: 

Vaka 1: AntiHER2 Tedavisi Altında Gelişen Kardiyotoksisite

Dr. Adem Deligönül

Vaka 2: İmmünoterapi Tedavisi Altında Gelişen Hepatit

Dr. Sibel Oyucu Orhan

Vaka 3: TKI Tedavisi Altında Gelişen Proteinüri

Dr. Birol Ocak

Vaka 4: TKI Tedavisi Altında Gelişen Cilt Toksisitesi

Dr. Ahmet Bilgehan Şahin

Tartışma:

Dr. Turgut Kaçan

Tartışma:

Dr. Nilüfer Avcı

Tartışma:

Dr. Ayşegül Oruç

Tartışma:

Dr. Serkan Yazıcı

Romatoloji Semineri

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 19:15-20:00

Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Koray Ayar, Dr. Hamdi Küçük

Konu ve Konuşmacı: 

Ne zaman Steriod, Ne zaman Non Steroid

Dr. Selime Ermurat

Nefroloji Semineri

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 20:00-21:00

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Alp İkizler

Konu ve Konuşmacı: 

Volüm Hastalıkları ve Diüretik Kullanımı

Dr. Gautam (Jay) Bhave

Uydu Sempozyumu 4

 Tarih: 06.03.2021

Saat: 21:30-22:30

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Sözlü Sunum Oturumu 6

 Tarih: 07.03.2021

Saat: 09:45-11:00

Salon: B Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Belkıs Nihan Coşkun

Konu ve Konuşmacılar: 

Sözlü Sunum Oturumu 7

 Tarih: 07.03.2021

Saat: 09:45-11:00

Salon: C Salonu - 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Adem Deligönül

Konu ve Konuşmacılar: 

Sözlü Sunum Oturumu 8

 Tarih: 07.03.2021

Saat: 09:45-11:00

Salon: D Salonu - 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Oturum Başkanı: Dr. Tuba Ersal

Konu ve Konuşmacılar: 

Geriatri Semineri

 Tarih: 07.03.2021

Saat: 11:00-12:00

Salon: A Salonu - 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi

Oturum Başkanları: Dr. Celaleddin Demircan, Dr. Bülent Gül

Konu ve Konuşmacılar: 

Kırılgan Yaşlının Yönetimi

Dr. Suna Avcı

Yaşlılarda Böbrek Hastalığı

Dr. Barış Döner